უკან

საზოგადოება

31 მაისი, 2017 16:35
font-size

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტს მიმართავენ

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები კონსტიტუციის ახალ რედაქციით განსაზღვრულ შრომით უფლებებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტს მიმართავენ:

,,საკონსტიტუციო კომისიამ 2017 წლის 22 აპრილს დაასრულა კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ კანონპროექტზე მუშაობა და წარმოადგინა დოკუმენტის ახალი რედაქცია. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობიდან და მისი კონვენციების რატიფიცირებიდან გამომდინარე, აღიარებს ტრიპარტიზმის მნიშვნელობასა და სოციალური პარტნიორების განსაკუთრებულ როლს, სამწუხაროდ, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა პროფესიული კავშირების მონაწილეობის გარეშე წარიმართა. კომისიამ სოციალური უფლებების, მათ შორის, შრომის უფლების არაერთი მიმართულება გადასინჯა პროფესიულ კავშირებთან კონსულტაციების გარეშე, რაც თავისმხივ კომისიის მუშაობის მნიშვნელოვან ხარვეზადუნდა შეფასდეს.

კონსტიტუციის პროქტით, კერძოდ მისი მე-5 მუხლით შემოვიდა ახალი დებულება ,,სოციალური სახელმწიფო“, რომლის მიხედვითაც ,,საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო. სახელმწიფო ზრუნავს საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და სოციალური სოლიდარობის პრინციპების განმტკიცებაზე“, რაც დადებითად შეიძლება ჩაითვალოს.

თუმცა, საბოლოო ჯამში,პროექტის მიხედვით, მოქმედ კონსტიტუციაში სოციალური უფლებების დაცვის ისედაც დაბალი სტანდარტი კიდევ უფრო შესუსტდა, რამდენადაც ზოგად დებულებებში გადაინაცვლა და შესაბამისად, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების თავში აღარ გვხვდება კონსტიტუციის 30-ე და 32-ე მუხლებით გათვალისწინებული ისეთი სიკეთეები როგორიცაა: სახელმწიფოს ვალდებულება ხელი შეუწყოს უმუშევრად დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეს დასაქმებაში, მიიღოს უმუშევროს სტატუსი და ასევე საარსებო მინიმუმი. ანალოგიურად, პრობლემურია კონსტიტუციის 39-ე მუხლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა თავიდან ამოღება და ზოგად დებულებებში გადანაცვლება, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე აღნიშნული ნორმით შესაბამისი სუბიექტების მიერ დავას გამორიცხავს.აღნიშნული კი ცალსახად უფრო დაბალი სტანდარტია ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.

ამას გარდა, საკონსტიტუციო ცვლილებების არსებულ პროექტში ამოღებულია მოქმედი კონსტიტუციის 30-ე მუხლს მე-4 პუნქტის გარანტირებული დებულებები, რომელიც ეხება შრომის სამართლიანი ანაზღაურებას, უსაფრთხო, ჯანსაღ პირობებს, არასრულწლოვანისა და ქალის შრომის პირობებს. შემოთავაზებული ჩანაწერი თეორიულად მოიცავს შრომის უფლებით დაცულ ყველა სფეროს და მოიაზრებს იმ კომპონენტებსაც, რომელსაც დღეს კონსტიტუციის ტექსტი ცხადად უთითებს. თუმცა, ვფიქრობთ რომ კონსტიტუციაში შრომის უფლების ცალკეული ასპექტების ხაზგასმა მნიშვნელოვანია შენარჩუნდეს, რამდენადაც ის ცხადად აჩვენებს იმ უფლებრივ შინაარსს, რაც განსაკუთრებული დაცვის საგანი უნდა იყოს კონსტიტუციური პერსპექტივიდან.

როგორც მოქმედი კონსტიტუცია, ასევე კონსტიტუციის პროექტი არ შეიცავს ჩანაწერს სახელმწიფოს მიერ შრომითი უფლებების ეფექტური დაცვის მექანიზმის თაობაზე. აღნიშნული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ოფიციალური საგანგაშო სტატისტიკის ფონზე, რომლის მიხედვითაც 2007 წლიდან დღემდე სამუშაო ადგილებზე გარდაცვალების 429, ხოლო მძიმე დაზიანების 628 შემთხვევაა.

პროექტის ნაკლოვანებას ასევე წარმოადგენს ის, რომ ის არ ითვალისწინებს მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით ჩანაწერს და ძალაში ტოვებს 94-ე მუხლის შინაარსს, რითაც დაუსაბუთებლად ზღუდავს სახელმწიფოს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები მოგმართავთ, რომ გაითვალისწინოთ შემდეგი წინადადებები:

1) ადამიანის უფლებათა თავში შენარჩუნდეს:
ა) ისეთი მნიშვნელოვანი უფლებები როგორიცაა: საარსებო მინიმუმი, შრომის სამართლიანი ანაზღაურება, შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობები, არასრულწლოვანისა და ქალის შრომის პირობები, დასაქმების ხელშეწყობა;
ბ) კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციის 39-ე მუხლის შინაარსი;
2) კონსტიტიციამ გაითვალისწინოს შრომის უფლებებსა და უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმის თაობაზე ჩანაწერი;
3) კონსტიტუციში განისაზღვროს დებულება მინიმალური ხელფასის შესახებ;
4) გაუქმდეს კონსტიტუციის 94-ე მუხლი’’, - ნათქვამია მიმართვაში, რომელსაც ხელს აწერენ:
1. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება
2. ევროპის ფონდი
3. ახალგაზრდული ალტერნატივა
4. ადამიანის უფლებათა ცენტრი
5. კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდი "სოხუმი"
6. მეწარმე ქალთა ფონდი
7. ენერგოეფექტურობისფონდი
8. ასოციაცია სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება
9. რეპატრიანტთა კავშირი
10. ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის
11. ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ,,საქართველოს ჩაი“
12. საზოგადოებრივი დამცველი
13. სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“
14. საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევების ინსტიტუტი
15. ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ეროვნული ბანკი საკოლექციო მონეტის დიზაინზე კონკურსს აცხადებს

18 თებერვალი, 2020 , 18:38

საქართველოს ეროვნული ბანკი საკოლექციო მონეტების სერიის  -  „საქართველოს მეფეები" გამოშვებას იწყებს. როგორც „მედიანიუსს“ ეროვნულ ბანკიდან აცნობეს, აღნიშნული სერიის მიზანია ქვეყნის ისტორიული წარ

``სინდისი`` საჩუქრად ოლიგარქს სასაჩუქრე ყუთით

18 თებერვალი, 2020 , 16:30

მოძრაობა ''გაბედეს'' და სამოქალაქო აქტივისტებმა, ბიძინა ივანიშვილს დაბადების დღე შუშის სასახლესთან მიულოცეს და საჩუქრად ''სინდისი'', სასაჩუქრე ყუთით მიუტანეს. ''ამ ყუთში დევს ისეთი რამ რაც მას არ გააჩნია, მაგრამ მას გააჩ

გუგული მაღრაძე `თამბაქოს კონტროლის შესახებ` საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის მიერ მომზადებული ინიციატივას უარყოფითად აფასებს

18 თებერვალი, 2020 , 16:05

პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის წევრმა, გუგული მაღრაძემ საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო წინადადებაზე ისაუბრა, რომელიც "თამბაქოს კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტ

თბილისში პირველი მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა იწყება

18 თებერვალი, 2020 , 16:05

თბილისში, კერძოდ, ვარკეთილში პირველი მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა დაიწყო, რომელსაც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ, საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძესთან ერთად ჩაუყარა საფუძველი. კალაძის განცხადებით, მულტიფუნქც

აჭარის ტელევიზია უნდა ეკუთვნოდეს საზოგადოებას და არა მმართველ პარტიას - „თავისუფალი საქართველო“

18 თებერვალი, 2020 , 15:30

აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესებს „თავისუფალი საქართველოს“ აჭარის კომიტეტი ეხმაურება. კომიტეტის წევრების განცხადებით, დღეს ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან აჭარის ტელევიზიის მითვისების მცდელობებს, რაც არავით

საქართველოს ეროვნული ბანკი გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) საკითხების ანგარიშგებისა და გამჟღავნების პრინციპებს აქვეყნებს

18 თებერვალი, 2020 , 15:05

საქართველოს ეროვნული ბანკი მდგრადი დაფინანსებს ჩარჩოს განვითარების ფარგლებში მდგრადი დაფინანსების გზამკვლევში წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის განხორციელებას განაგრძობს. გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) საკი

პირდაპირი TV

daily calendar

ვიდეო გალერეა

ზაზა ოქუაშვილის პირდაპირი ჩართვა გადაცემაში `რეაქცია`