რეკლამა

საინფორმაციო სააგენტო „მედიანიუსის“ ვებ-გვერდი არის ოპერატიული, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი რესურსი, გამოირჩევა მაღალი სარეკლამო ეფექტურობით.

მედიანიუსიგთავაზობთ საინფორმაციო სფეროში მომსახურების გაწევას:

- სარეკლამო ბანერის განთავსება სააგენტოს ვებ-გვერდზე;

- ნიუსებისა და ანონსების შეუზღუდავი მიწოდება რეალურ რეჟიმში;

- თქვენი საქმიანობის და თქვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება, აგრეთვე მათი გავრცელება სხვა მედია საშუალებებისთვის;

საინფორმაციო და სარეკლამო სფეროში მომსახურების ღირებულების შესახებ დაგვიკავშირდით: ტელ.: 5 99 507 868, 592304545