უკან

უახლესი ამბები

დღის კალენდარი

ანონსები

არქივი

პოლიტიკა

30 აგვისტო, 2017 16:55
font-size

თბილისის საკრებულოს მიერ მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ძმასთან დაკავშირებით მიღებული განკარგულება უნდა გაბათილდეს - სახალხო დამცველი

სახალხო დამცველმა მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ძმის ზვიად ნაზღაიძის საქმე შეისწავლა და თბილისის საკრებულოს მიერ 2016 წლის 23 დეკემბერს მიღებული განკარგულების გაბათილება მოითხოვა.

ომბუდსმენის განმარტებით, დოკუმენტში რიგი ხარვეზებია აღმოჩენილი. კერძოდ, ზვიად ნაზღაიძე 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის დაზარალებულად მიაჩნიეს, მიუხედავად იმისა, რომ მან საქართველოს ბანკთან დადებული ნასყიდობის მიხედვით მხოლოდ 2016 წლის 29 ნოემბერს გახდა სტიქიის ზონაში მდებარე მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე.

სახალხო დამცველის შეფასებით, არაა დასაბუთებული, რატომ ჩამოართვეს ნაზღაიძეს აღნიშნული მიწის ნაკვეთი და რატომ დაუნიშნეს კომპენსაცია 455 800 ლარის ოდენობით.

ომბუდსმენის ვარაუდით, განკარგულებაში აღმოჩენილი ხარვეზები საეჭვოდ ხდის 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის დროს დაზარალებულთათვის კომპენსაციის გაცემის წესს.

„მედიანიუსი“ სახალხო დამცველის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

„საქართველოს სახალხო დამცველმა საკუთარი ინიციატივით შეისწავლა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ განკარგულების კანონიერება, რომლის თანახმად, ზ.ნ.-ს სტიქიის ზონაში მოხვედრილ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების ჩამორთმევის სანაცვლოდ, საკუთრებაში გადაეცა მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული 515 460 ლარად შეფასებული მიწის ნაკვეთი და ფულადი თანხა 455 800 ლარის ოდენობით.

საქმის მასალების გაცნობის შედეგად დადგინდა, რომ განკარგულება წინააღმდეგობაში მოდიოდა მოქმედ კანონმდებლობასთან და არსებობდა მისი ბათილად ცნობის საფუძვლები. კერძოდ, სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ მიღებული გადაწყვეტილება იყო დაუსაბუთებელი და არ შეესაბამებოდა მოქმედ კანონმდებლობას.

საქმის მასალების მიხედვით, სტიქიის ზონაში მოხვედრილი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ზ.ნ. 2016 წლის 29 ნოემბერს სს „საქართველოს ბანკთან“ დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე გახდა. ვინაიდან, მიწის ნაკვეთზე არ იყო განთავსებული საცხოვრებელი სახლი, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით მიღებული დადგენილების მოქმედება მასზე არ გავრცელდა. მოცემულ შემთხვევაში საკრებულომ იხელმძღვანელა „საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი აუცილებლობისას საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომლის თანახმად, გადაუდებელ აუცილებლობას განეკუთვნება ვითარება, რომლის დროსაც საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის, ეკოლოგიური კატასტროფის, სტიქიური უბედურების, ეპიდემიის, ეპიზოოტიის საშიშროების გამო საფრთხე ექმნება ადამიანთა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას.

სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ ვინაიდან ზ.ნ.-ს საკუთრების ან სხვა სანივთო სამართლებრივი უფლება სტიქიის ზონაში მოხვედრილ მიწის ნაკვეთზე უშუალოდ სტიქიის მომენტში არ გააჩნდა, იგი ვერ ჩაითვლება პირად, რომელსაც 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად რაიმე სახის ზიანი მიადგა. ამასთან, ადმინისტრაციული წარმოების მასალები არ შეიცავს დასაბუთებას, საკუთრების უფლების ჩამორთმევის მომენტისათვის კანონით გათვალისწინებული რა სახის გადაუდებელ აუცილებლობა არსებობდა ან/და რაში გამოიხატა ზ.ნ.–სათვის ქონების ჩამორთმევის საზოგადოებრივი საჭიროება/გადაუდებელი აუცილებლობა.

აღსანიშნავია, რომ განსახილველი აქტი დაუსაბუთებელია როგორც საზოგადოებრივი საჭიროების/გადაუდებელი აუცილებლობის, ასევე ანაზღაურებული თანხის ნაწილში. როგორც საქმის მასალებით ირკვევა, ზ.ნ.-ს საკუთრების უფლების ჩამორთმევის სანაცვლოდ სტიქიამდე არსებული ღირებულების ფარგლებში მიეცა კომპენსაცია მაშინ, როდესაც სტიქიის დროს ზ.ნ.-ს საკუთრებას არ წარმოადგენდა ზემოხსენებული მიწის ნაკვეთი და მან სტიქიის შემდეგ ნაკლის მქონე უძრავი ქონება შეიძინა და იყო ამის შესახებ ინფორმირებული.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველმა აქტის ბათილად ცნობა მოითხოვა.

საბოლოოდ, მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ საკითხის ამგვარად გადაწყვეტა კითხვის ნიშნებს ბადებს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის დროს დაზარალებულთა კომპენსაციისათვის გათვალისწინებული წესის პირობებში. საქართველოს სახალხო დამცველი ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში 13–14 ივნისის სტიქიის შედეგების აღმოფხვრის თაობაზე მიღებული სამართლებრივი აქტის ხარვეზებზე საუბრობს და ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ არ არსებობს წესი, რომელიც იმ პირთათვის ზიანის ანაზღაურებას გაითვალისწინებდა, რომელთა მიწის ნაკვეთები სტიქიის ზონაში მოხვდა, თუმცა მათზე საცხოვრებელი არ იყო განლაგებული. ამასთან უარყოფითადაა შეფასებული იმ პირთა დაზარალებულთა კატეგორიებიდან გამორიცხვა, რომელთა სხვადასხვა დამხმარე ნაგებობები (მაგალითად, ავტოფარეხი) სტიქიის ზონაში მოხვდა. იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი ხელისუფლება საკითხის ამგვარად განსაზღვრას პრობლემად მიიჩნევს, საჭიროა სისტემური ცვლილების განხორციელება და ერთგვაროვანი მიდგომა, ნაცვლად ინდივიდუალური შემთხვევების ერთჯერადი და სუბიექტური გადაწყვეტისა“, - ნათქვამია განცხადებაში.

ანა მებურიშვილი

სააკაშვილი მოწყვეტილია ობიექტურ რეალობას - ნინო ბურჯანაძე

3 აგვისტო, 2020 , 16:20

„ვფიქრობ, სააკაშვილი მოწყვეტილია ობიექტურ რეალობას და მას არ ესმის, რომ როდესაც ის ხალხთან კოალიციაზე ლაპარაკობს საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს მასთან კოალიცია არ უნდა,” - ასე ეხმაურება ,,ერთიანი საქართველოს"

„ევროპულმა საქართველომ“ მაჟორიტარობის კანდიდატები 16 საარჩევნო ოლქში წარადგინა

3 აგვისტო, 2020 , 15:30

„ევროპულმა საქართველომ“ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. 30 მაჟორიტარული ოლქიდან პარტიამ კანდიდატები 16 ოლქში დაასახელა. რეგიონების მასშტაბით, „ევროპული სა

2019 წელს პარლამენტის 21 დეპუტატს სიტყვით გამოსვლის უფლებით არ უსარგებლია

3 აგვისტო, 2020 , 13:20

პარლამენტის მონიტორინგის ფარგლებში, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” 2019 წლის პირველი იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობა შეაფასა.  როგორც ორგანიზაც

არ ვიქნები პარლამენტის წევრი და ასევე, არ დავიკავებ რომელიმე თანამდებობას მომავალ მთავრობაში - ვანო მერაბიშვილი

3 აგვისტო, 2020 , 11:30

არ ვიქნები პარლამენტის წევრი და ასევე, არ დავიკავებ რომელიმე თანამდებობას მომავალ მთავრობაში, - ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერი და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. „ახ

ზაალ უდუმაშვილი - რეგიონებში ყველამ საკუთარი კანდიდატი უნდა დააყენოს

1 აგვისტო, 2020 , 16:10

მივიჩნევთ, რომ რეგიონებში ყველამ საკუთარი კანდიდატი უნდა დააყენოს, – ამის შესახებ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა, ზაალ უდუმაშვილმა, განაცხადა. მისივე თქმით, არჩევნებზე აქცენტი მხოლოდ მაჟორიტარობ

არჩევის შემთხვევაში, მთელ საქართველოს ვაჩვენებ, რას ნიშნავს მაჟორიტარი დეპუტატი - თემურ შაშიაშვილი

1 აგვისტო, 2020 , 12:55

„თეთრების“ ლიდერი, თემურ შაშიაშვილი განცხადებას ავრცელებს. „მივიღე გადაწყვეტილება, კენჭი ვიყარო მაჟორიტარ დეპუტატად ქუთაისში. დიდი მადლობა ყველას, ვინც შემომთავაზა კენჭისყრა სხვა რეგიონებში. მიმაჩნია, რ

პირდაპირი TV

daily calendar

ვიდეო გალერეა

ამ პარტიაში ვარ პოლიტიკური ლიდერი, ვფიქრობ პოლიტიკური ლიდერობით აქედან უფრო მივაწვდენ ხმას ყველას, ვიდრე ვყოფილიყავი დიდი გაერთიანების ერთერთი წევრი - ნატო ჩხეიძე